Vi installerar antenner och paraboler

Våra montörer är CANT-auktoriserade och vi installerar antenner och paraboler samt kan utföra alla installationer med högsta behörighet. Vi utför bland annat ny montering, service och underhåll av:

  • Terresta antenner
  • Parabolantenner
  • Centralantennsystem/Kabel-TV
  • 3/4G mobilantenner

Vi optimerar ert TV mottagningssystem med avancerade instrument och säkerställer att du får en störningsfri TV upplevelse oavsett årstid, väder & vind! Vi har över 25 års erfarenhet av nyinstallation, service & underhåll av alla typer av TV system.

Oavsett om installationen avser en bostadsrättsförening med stor central-TV anläggning, företag eller privatperson med egen antenn eller parabol, så står våra erfarna tekniker redo att åtgärda problemen eller hjälpa er att installera ett nytt modernt, digitalt TV-system.