Underhållsservice Värmepump

2 990 kr

 • OPTIMERA effektiviteten och värmeeffekten!
 • SÄKRA största möjliga besparing!
 • FÖRVISSA dig om att pumpen är i gott skick!
 • FÖREBYGG mögelbildning!
 • FÖRLÄNG pumpens livslängd!

Läs mer

9120

Liknande produkter

Fuji TAK TILL UTOMHUSAGGREGAT
Air Patrol Wifi

Beskrivning av Underhållsservice Värmepump

Beskrivning av service

Först kontrolleras funktionen och innedelens kondensor rengörs grundligt. Efter rengöringen mäter vår tekniker tryck samt kontrollerar strömförbrukningen, för att se till att pumpen arbetar som den ska. Teknikern kontrollerar även att innedelens dräneringsfunktion fungerar som den ska.

När allt är färdigt går du och serviceteknikern tillsammans igenom eventuella frågor.

Detta ingår:

 • Kontroll av arbetstryck och strömförbrukning
 • Rengöring av kondensorbatteri på inomhusdelen
 • Kontroll av värmepumpens funktioner
 • Reservdelsutbyte med reducerad kostnad tex byte av fläktmotor
 • Rengöring av dräneringstråg
 • Rengöring utedel
 • Kontroll och efterdragning av skruvar på utedel
 • Kontroll av fästning mot fasad vid väggmontering
 • Funktionskontroll av 4-vägs ventil
 • Kontroll av upphängning
 • Kontroll av rörisolering

Senast besökta produkter