Din luftvärmepump blir som ny igen

Genom att beställa service med jämna mellanrum ser du till att din luft-luftvärmepump bibehåller sin höga effekt, och på så vis maximerar du din besparing.

Varför service till luft-luftvärmepumpen?

 • OPTIMERA effektiviteten och värmeeffekten!
 • SÄKRA största möjliga besparing!
 • FÖRVISSA dig om att pumpen är i gott skick!
 • FÖREBYGG mögelbildning!
 • FÖRLÄNG pumpens livslängd!

Även om du regelbundet rengör pumpens dammfilter så fastnar mikrofetter och dammpartiklar och bränner fast på innedelens förångarbatteri samt lameller.

Hur ofta behövs service?

Hur ofta behövs service?

Med 2-3 års mellanrum bör du beställa service till din luft-luftvärmepump. Vissa tillverkare rekommenderar till och med service varje år. Omkostnaden för servicen sparar du snabbt in genom den ökade effekten, när luft-luftvärmepumpen återigen ger samma effekt som om den varit ny.

Optimera effekten och säkra en stor besparing

Efter något år har luft-luftvärmepumps effekt minskat med ca 20-30 % på grund av smuts- och fettlagringar. Beroende på inomhusklimatet, kan en luft-luftvärmepump förlora så mycket som en tredjedel av effekten redan efter ett års användning.


När din värmepump arbetar drar den igenom husets fulla luftvolym upp till 30 gånger per dag. Mycket damm och partiklar fastnar i luftvärmepumpens filter, men en del sätter sig på innedelens fina lameller och orsakar bakterietillväxt, samt täpper igen luftflödet och försämrar värmeeffekten.

Förebygg mögelbildning i luft-luftvärmepumpen

Vid luftkonditionering bildas kondens i luft-luftvärmepumpens innedel. Om luft-luftvärmepumpen är ren rinner kondensvattnet automatiskt ut genom dräneringsslangen. Om luft-luftvärmepumpens innedel däremot är full av smuts och damm, torkar inte fukten ut som den ska. Fukten skapar en optimal miljö för mögel, som sedan sprids effektivt av luft-luftvärmepumpens fläktar. Med service förebygger du risken för mögelbildning.

Mycket smuts och damm inne i luft-luftvärmepumpen innebär också en brandrisk.

Förläng luft-luftvärmepumpens livslängd

Genom att få bort smutsen i luft-luftvärmepumpen minskas också slitaget på värmepumpens rörliga komponenter. Med minskat slitage håller luft-luftvärmepumpen längre.

Beskrivning av service

Först kontrolleras funktionen och innedelens kondensor rengörs grundligt. Efter rengöringen mäter vår tekniker tryck samt kontrollerar strömförbrukningen, för att se till att pumpen arbetar som den ska. Teknikern kontrollerar även att innedelens dräneringsfunktion fungerar som den ska.

När allt är färdigt går du och serviceteknikern tillsammans igenom eventuella frågor.

Detta ingår:

 • Kontroll av arbetstryck och strömförbrukning
 • Rengöring av kondensorbatteri på inomhusdelen
 • Kontroll av värmepumpens funktioner
 • Reservdelsutbyte med reducerad kostnad tex byte av fläktmotor
 • Rengöring av dräneringstråg
 • Rengöring utedel
 • Kontroll och efterdragning av skruvar på utedel
 • Kontroll av fästning mot fasad vid väggmontering
 • Funktionskontroll av 4-vägs ventil
 • Kontroll av upphängning
 • Kontroll av rörisolering