IFB – INSTALLERAT, FUNKTIONSKONTROLLERAT, BESIKTNINGSKLART

En tjänst till byggsektorn.

IFB får allt att fungera från början till slut.

Rätt produkt, i rätt tid, till rätt plats och i rätt skick sammanfattar idén med vår tjänst IFB.IFB är ett servicesystem som innebär att vi kan erbjuda dig som är kund hög service i alla faser, från att produkterna lämnar fabriken till att de står klara på plats. Allt du behöver göra är att meddela oss om var, hur och när installationen skall utföras så ser vi till att produkterna blir installerade, funktionskontrollerade och besiktningsklara.

Installation och idrifttagning

Vi har lång erfarenhet av installation- och idrifttagning av vitvaror. Vi har definierat unika processer för installation och idrifttagning för varje produkt som ska installeras och all vår personal har rätt kompetens för jobbet. De är utbildade i planering, koordinering, installation och besiktning. Allt för att garantera en säker och korrekt installation. Vi garanterar att våra tjänster för installation och idrifttagning motsvarar dina krav på teknik och effektivitet. Med våra tjänster för installation och idrifttagning kommer du att mötas av våra effektiva och utbildade installatörer. Vi kan våra produkter och förstår våra kunders krav.

Vi börjar med ett avstämningsmöte

Så snart du har beställt vitvarorna bokas leveransen enligt era önskemål om tid och plats. Våra transporter planeras både med avseende på kostnadseffektivitet och ur ett miljöperspektiv. Senast två veckor innan den slutliga installationen tar vi kontakt med er arbetsplatsansvarig för ett avstämningsmöte på plats ute hos er.

Sedan ser vi till att vitvarorna installeras som de ska

När godset anländer till byggarbetsplatsen finns våra installatörer på plats för att ta hand om vitvarorna när de lastas av. Vid detta tillfälle görs den första kontrollen av godset för att registrera eventuella transportskador. Skulle delar av godset visa sig skadat åtgärdar vi detta. Vitvarorna transporteras till sinarespektive ”installationsplatser”. Emballaget tas om hand eller kastas enligt tidigare avstämningsmöte.

Vi utför IFB tjänsten i Bohuslän, Halland och Göteborgsområdet